Weekend- en vakantieopvang

Individuele- en groepstraining

Opvoedkundige ondersteuning

 

Jeugdzorg op de Haarhoeve kenmerkt zich door kleinschaligheid en is er voor alle kinderen die om welke reden ook ondersteuning nodig hebben bij zijn of haar ontwikkeling. Zij kunnen gedragstoornissen en/of opvoedkundige problemen hebben, al dan niet voortkomend uit het autistisch spectrum.

 

 

Vindt uw zoon of dochter het moeilijk om op een goede manier te reageren in een voor hem of haar moeilijke situatie? Denk bijvoorbeeld aan thuis, school, sport enz..

 

Door middel van doelgerichte training werkt De Haarhoeve aan:

·       Sociale contacten maken en onderhouden

·       Weerbaarheid en hoe te reageren in verschillende situaties

·       Omgaan met boosheid/agressie en groepsdruk.

·       Inzicht in eigen handelen.

 

Tijdens het verblijf op de zorgboerderij wordt er in groep of individueel gewerkt aan doelen.

Dit doen we d.m.v.  Socialevaardigheids -  en Agressie regulatie training ( SOVA en ART volgens Goldstein methode), Rots en Water en coaching m.b.v. pony’s.

 

 

 

 

Even voorstellen

Wij zijn Henriëtte en Gerrit Bouwmeester. Sinds april 2004 wonen we op een boerderij in Witharen, een dorp in de gemeente Ommen. Het jaar daarna zijn we begonnen weekend- en vakantieopvang te bieden

 

We hebben samen ruime kennis en ervaring op het gebied van autisme en aan autisme gerelateerde problematiek.  In 2006 heb ik, Henriëtte,  mijn baan in de zorg opgezegd om mij volledig in te kunnen zetten voor De Haarhoeve. Ik ben gediplomeerd sociaal pedagogisch werker en heb onder andere gewerkt als groepsleidster in een gezinsvervangend tehuis. In 2010 heb ik de HBO studie Pedagogiek afgerond en sinds 2014 ben ik een gecertificeerd  Goldstein SOVA en ART trainer.

 

Ik Gerrit, heb ondermeer als agogisch medewerker op een asielzoekerscentrum gewerkt. Om nog gerichter aan doelen te kunnen werken heb ik de psychomotorische training ‘Rots en Water’ afgerond en daarna de bij die training behorende specialisatie ‘autisme’ gevolgd. Het fantastische spiegelende vermogen van paarden en pony’s hebben mij er tevens toe gebracht mij te verdiepen in paardencoaching.

Naast de trainingen bieden wij samen ontspanning en structuur in een herkenbare huiselijke sfeer.