Trainingen

 

SOVA en ART Training van Goldstein


Omgaan met anderen kun je leren, evenals hoe je het best kunt reageren in moeilijke en vervelende situaties. De Goldstein methode is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden zoals: Je beklagen,gevoelens van een ander begrijpen, reageren op kwaadheid, luisteren of opkomen voor je mening.
Er wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, voorvallen die op school ,thuis of in een logeerweekend plaatsvinden.

 Zo leert hij of zij om sociale vaardigheden ‘eigen’ te maken en deze toe te passen in alledaagse situaties.

 

De vaardigheden die getraind gaan worden zijn:

 

 

Agressie Regulatie Training (ART)

ART is een intensieve en gestructureerde training. Het richt zich op het aanleren van nieuw en alternatief gedrag, in plaats van boosheid of agressief gedrag.  Hierdoor hoeft de jongere zich niet meer boos of agressief te gedragen en de omgeving profiteert er mede van. In deze trainingen komen onder andere de volgende aspecten aan de orde:
Oefenen van sociale vaardigheden om lastige situaties met anderen aan te kunnen 
Anders reageren dan met boos of agressief gedrag

Meer grip krijgen op eigen emoties en frustraties
Gesprekken over normen en waarden

 

 

Paardencoaching                                                                                                                                           

Paarden lenen zich fantastisch voor coaching, vanwege hun enorm spiegelend vermogen.

Het paard geeft zonder woorden op gevoelsniveau inzicht op het hier en nu.

Zij spiegelen puur zonder oordeel. Dit maakt dat je er niet omheen kunt. Het is zoals het is, niet goed ,niet fout.  Paardencoaching  is één van de meest directe manieren van coachen en leidt in korte tijd naar de essentie van iemands (hulp)vraag. Mensen die gaan werken met de paarden laten onmiddellijk zien wat hun drijft, wat hun uitdagingen en overlevingsstrategieën zijn. Wat effectief is aan deze vorm is dat een deelnemer na het uitvoeren van een opdracht  uit die situatie kan worden gehaald en vervolgens uitleg krijgt over wat we zien en wat er gebeurt. Daarna keert deze weer in dezelfde situatie terug, maar kan nu een wezenlijk ander resultaat creëren. De deelnemer kan hierdoor aan den lijve ondervinden en voelen hoe kleine veranderingen enorme resultaten kunnen opleveren.

 

 

 

Rots en water

Kenmerkt zich door de psycho- fysieke invalshoek, het doen staat voorop. Zelfvertrouwen en een positief zelfgevoel hebben ook een fysiek element. We zeggen: ‘als je staat als een huis, voel je je thuis’. Van daaruit word je weerbaar tegen allerlei invloeden.

 

Eigen lichaamsbesef                                                                                                      

Een gezond eigen lichaamsbesef vergroot de assertiviteit. Door de grenzen van jezelf beter te leren kennen en bewaken, kun je deze ook duidelijk maken naar je omgevingen. Ook leer je daarmee beter grenzen van anderen te accepteren.  En juist deze manier van contact maken en verbinding leggen is extra belangrijk in dit tijdperk met alle social media.

 

Waarom een Rots en Water-programma

Rots en Water valt onder de noemer sociale competentie training, hetgeen simpelweg betekent dat kinderen, jonge mensen leren met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in de klas, op school of in de maatschappij. Dit wil zeggen, startend vanuit de fysieke invalshoek van Rots en Water.