Doelstelling

 

 

v Verlichting bieden in de thuissituatie

 Gezien de zorg en aandacht voor uw kind kan het nodig zijn om wat ruimte voor uzelf en de andere gezinsleden te hebben. Deze zorg kunnen wij tijdelijk van u overnemen en tegelijkertijd uw zoon of dochter een fijne tijd op onze boerderij bieden. Door middel van weekend- en vakantieopvang  kunnen we invulling geven aan uw specifieke zorgvraag .

 

 

v Spelenderwijs leren en met elkaar bezig zijn.

Kinderen en jongeren met ASS hebben moeite met het sociale verkeer. Zij begrijpen de sociale regels niet, kunnen zich vaak moeilijk verplaatsen in de ander en hebben weinig begrip van emoties.  Proactief met de kinderen in sport en spel bezig zijn, is het speerpunt in onze begeleiding. Door middel van activiteiten,werkzaamheden in en om de boerderij, trainingen, komen allerlei onderwerpen aan bod.  Zoals grenzen stellen en accepteren, voor jezelf opkomen, omgaan met problemen, om hulp vragen enz   Door een kind in een veilige omgeving succeservaringen te laten opdoen kan het zelfbeeld en zelfvertrouwen positief worden beinvloed en een gedragsverandering opgang worden gebracht.

 

v        Vaste begeleiding

De begeleiding en verzorging geven we zelf invulling aan. Geen wisseling of overdrachten van begeleiding, mede hierdoor ontstaat er de gewenste rust. De dagelijkse bezigheden en verzorging wordt zoveel mogelijk afgestemd op individuele behoeften.

 

     

v Huislijkheid                                                                                                       

Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op het logeeradres. We bereiken dit op De Haarhoeve o.a. door de gezellige inrichting die een huiselijke sfeer uitademt. Een duidelijke herkenbare structuur in een kleine groep van gemiddeld 6 kinderen versterkt dit gevoel.

 

     

v Ouderbegeleiding/ondersteuning 

Het opvoeden van een kind met ADHD of een vorm van autisme vraagt om een specifieke  aanpak. Het is voortdurend zoeken naar wat wel en wat niet werkt. Dit is vaak een lange zoektocht, welke gepaard kan gaan met misverstanden, onbegrip en conflicten. Wij kunnen u als ouders/verzorgers ondersteunen bij het leren omgaan met de dagelijkse problematiek.

 

 

v Stimulerende omgeving

De opvang is gericht op ontspanning en plezier, doelgericht en spelenderwijs leren. Veelal kijken we naar de interesses en mogelijkheden van de groep en het individuele kind. Hier spelen we zoveel mogelijk op in. De vraag die telkens terugkeert is: ‘wat heeft dít kind nodig?’ We stimuleren tot “nieuwe” activiteiten om zo de interesse te verbreden. We noemen hier een aantal sportieve activiteiten als tafeltennis, voetbal, basketbal,lijnbal, volleybal, skaten, op de mountainbike het bos in, pony rijden, dieren verzorgen,tuinieren, skelteren, bordspellen enz…. Naast het mogen helpen bij allerlei voorkomende werkzaamheden rond het erf, maken we zo nu en dan een uitstapje naar bijvoorbeeld het zwembad.

 

v Trainingen

Het is de bedoeling dat we gericht gaan werken aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Door het geven van Sova en Art trainingen, Rots en Water en paardencoaching kunnen we gericht werken aan doelen. De verschillende trainingsvormen verschaft kinderen inzicht in eigen handelen, tegelijkertijd worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. De positieve ervaring die kinderen tijdens de trainingen opdoen, kan hun helpen in verschillende dagelijkse situaties. Zie voor meer informatie: Trainingen